تبلیغات
علوم دوم راهنمایی

علوم دوم راهنمایی
 
قالب وبلاگ

فرهنگ لغت علوم قسمت ل، م

235- لارو: مرحله‌ی جوانی و نارسی در چرخه‌ی زندگی بسیاری از جانوران. شكل ظاهری لارو معمولا" با جانور بالغ متفاوت است. لارو توانایی تولید مثل ندارد. مانند لارو حشرات.

236- لاكتوز: قند شیر.

237- لوسمی: یا سرطان خون، كه در آن تعداد گلبول های سفید خون به یكصدهزار در هر میلی‌مترمكعب خون می‌رسد و تعداد پلاكت‌ها كم می‌شود. (نوع بد خیم آن)

238- لیزر: شعاع‌های نوری كه با هم در یك جهت حركت می‌كنند.

239- ماده: هر چیزی كه دارای جرم است. آن‌چه كه در جهان وجود دارد.

240- مایه كوبی: یا تلقیح یا واكسیناسیون كه در آن زهر یا میكروب ضعیف شده را به بدن فرد سالم تزریق می‌كنند تا بدن در مقابل آن نوع بیماری پادتن ترشح كند.

241- مایل: (Mile) مقیاس طول، مایل انگلیسی 1609 متر و مایل دریایی 1853 متر است.

242- متدلوژی: روش تحقیق در علوم.

243- محلول: مایعی كه ماده‌ای در آن حل شده است.

244- مخمر: جاندار تك سلولی كه به طریقه جوانه زدن تولید مثل می‌كند.

245- مركز ثقل: نقطه‌ای كه تمام نیروهای وارد بر جسم از آن می‌گذرند.

246- مرفولوژی: مطالعه شكل ظاهری جسم زنده، شكل‌شناسی.

247- مركوركرم: یكی از تركیبات جیوه، دارویی ضدعفونی كننده.

248- مریخ: یا بهرام (mars) چهارمین سیاره خاكی كه به دور خورشید در گردش است.

249- مزون: ذراتی كه جرم آن‌ها بین 270 تا 300 برابر جرم الكترون است و می‌توانند بار الكتریكی مثبت یا منفی یا خنثی باشد.

250- مشتری: یا برجیس (Jupiter) پنجمین سیاره گازی غول‌پیكر كه در اطراف خورشید در گردش است.

251- مكانیك‌كوانتایی: موضوع بحث مكانیك كوانتایی چگونگی حركات و كنش‌‌های متقابل ذرات ابتدایی و قوانین جاری در جهان ذرات بی‌نهایت ریز است. نسبیت كه توسط انشتین پایه‌ریزی شد از كنش‌های متقابل ذراتی صحبت می‌كند كه با سرعت نور در حركت است. مكانیك كوانتایی در زندگی روزمره و جهان متعارف ما جایی ندارد.

252- مكانیك‌نیوتونی: در دنیای اشیاء متعارف همه چیز تابع قوانین مكانیك نیوتونی است با توجه به این قوانین می‌توان به دقت تمام نتیجه‌ی هر عملی را پیش‌بینی كرد با ثابت نگه‌داشتن شرایط اولیه معلوم شده از پیش، مقادیر فیزیكی، نیرو، جهت حركت، جرم و مقاومت محیط می‌توان مسیری را كه جسمی طی خواهد كرد و حتی زمانی را كه به مقصد خواهد رسید، دقیقا" پیش‌بینی نمود. پیروزی‌های فضایی انسان از شناخت دقیق مكانیك نیوتونی سرچشمه گرفته است.

253- ملكول: دو یا چند اتم یكسان یا متفاوت كه به هم متصل شده است.

254- موج الكترومغناطیس: موجی كه توسط میدان‌های الكتریكی و مغناطیسی ارسال می‌گردد و قادر است در فضا حركت كند. مانند نور، امواج‌رادیویی.

255- مویرگ: رگ‌های خونی بسیار كوچكی كه دیواره نازك دارند، كه غذا و اكسیژن و مواد زاید و كربن‌دی‌اكسید از دیواره آن‌ها عبور می‌كند.

256- منظومه: به مجموعه ای از اجرام سنگین و سیاراتی گفته میشود که همگی به دور یک ستاره در حال گردشند.

257- مندلیف: شیمی‌دان روسی كه در سال 1871 میلادی عناصر را برحسب عدد اتمی طبقه بندی كرد كه به جدول مندلیف (جدول تناوبی‌عناصر) معروف شد. وی در این طبقه‌بندی جای عناصری را كه هنوز كشف نشده بودند خالی گذاشت و حتی برخی از خواص فیزیكی و شیمیایی آن‌ها را نیز پیش‌بینی كرد. بعد از این‌كه عناصر پیش‌بینی شده كشف شد، صحت نظریه وی تایید گردید.

258- مننژیت: بیماریی كه باعث تورم و چرك كردن قسمت خاكستری مغز می‌شود.

259- موتاسیون: جهش، تغییر ناگهانی در صفات و خصوصیات جانداری.

260- مونومر: تركیبی كه شامل زنجیره‌های كوتاه كربن است.

261- میكروارگانیسم: موجود زنده‌ای كه جزء با میكروسكوپ دیده نشود. یك میكروارگانیسم معمولا" از یك سلول درست شده است.

262- میزبان: جانداری كه انگل در درون یا روی سطح بدن آن زندگی می‌كند.

263- میكرو: كوچك.

264- میكرون: یك هزارم میلی‌متر.

265- میكروبیولوژی: میكروب شناسی.

266- میلیارد: هزار میلیون.

267- میوه: هر آن‌چه كه دانه را در بر می‌گیرد.

 

268- نپتون: (Neptune) هشتمین سیاره منظومه شمسی كه به گرد خورشید در گردش است.

269- نفتالن: جسمی جامد، سفیدرنگ، بدبو كه برای حفاظت از پارچه‌های پشمی، قالی در مقابل حشراتی مانند بید، به كار می رود.

270- نظریه اتمی: نظریه‌ای كه ماده را تشكیل شده از اتم‌های مجزا می‌داند و نخستین با به وسیله دالتون بیان شد.

271- نگاتیو: منفی

272- نوترون: ذره بسیار كوچكی در هسته‌ی اتم، كه بار الكتریكی ندارند.

273- نوكلئون: ذرات بنیادی به وجود آورنده‌ی هسته (پروتون و نوترون) را به طور كلی نوكلئون می‌نامند.

274- نیرو: كششی كه برابر است با جرم ضرب در شتاب.

275- نیروی جاذبه: نیرویی كه اجسام را بع دلیل وجود جرم‌شان جذب یكدیگر می‌كند.

276- نی‌چر: (Nature) طبیعی

277- نیمه عمر: در یك عنصر رادیواكتیو، مدت زمانی كه نصف اتم‌های رادیواكتیو موجود تجزیه می‌شود.

278- نیمه رسانا: موادی كه  از نظر رسانای جریان الكتریكی، حد واسط مواد رسانا و نارسانا هستند.

279- وات: (Watt) واحد توان الكتریكی. هر 1000 وات یك كیلووات است. وات از نام جیمزوات مخترع ماشین‌بخار گرفته شده است.

280- واریس: تورم سیاه‌رگ‌ها، گشاد شدن دریچه‌های لانه كبوتری در سیاه‌رگ‌های ساق‌پا.

281- واكنش شیمیایی: فرایندی كه در آن عناصر یا تركیبات با هم واكنش می‌كنند و تركیبات دیگری را به وجود می‌آورند.

282- واكسیناسیون: (vaccination)مایه كوبی.

283- وانیل: گیاهی خزنده، ساقه دراز و باریك، میوه آن به شكل كیسه دراز و دارای ماده معطر است. با قلمه زیاد شده و بعد از پنج سال میوه می‌دهد.

284- ورید: سیاه‌رگ.

285- ولتاژ: جمع ولت، واحد فشار الكتریكی یا اختلاف‌پتانسیل الكتریكی.

286- هاگ: سلول تخم در گیاهان و جانوران پست كه اگر در شرایط مناسب قرار گیرد تولید جاندار جدیدی می‌كند. بعضی از آن‌ها بیماری‌زا هستند.هاگ‌ها می‌توانند مدت‌ها بدون غذا یا آب زنده بمانند. بعضی از آن‌ها اگر در آب بجوشانند، كشته نمی‌شوند.

287- هسته: بخش مركزی اتم.

288- هكتار: ده هزار مترمربع.

289- هم‌جوشی هسته‌ای: واكنش‌های هسته‌ای كه در آن‌ها هسته‌های دو یا چند اتم سبك درهم می‌روند و هسته‌ی سنگین‌تری پدید می‌آورند.

290- هموژن: مخلوط همگنی كه با میكروسكوپ هم نتوان اجزاء آن را تشخیص داد.

291- هموفیلی: بیماری خونی، ارثی، كه در آن خون به خوبی منعقد نمی شود (به علت كمبود پلاكت)

292- هموگلوبین: ماده قرمز رنگ گلبول‌های قرمز خون (قرمزی خون به خاطر آهن موجود در هموگلوبین است.)

293- همولیز: تجزیه گلبول‌های قرمز خون.

294- هولوگرام: تصویر سه بعدی كه به وسیله لیزر ایجاد می‌گردد.

295- هیپوفیز: غده كوچكی كه در زیر مغز و در داخل استخوان پروانه‌ای جمجمه قرار دارد.

296- هیدروالكتریك: تولید الكتریسیته از نیروی آب.

297- هیدرولیك: حركت سیالات در طول لوله‌ها و ... تحت فشار.

298- هیدروسفر: نامی است كه دانشمندان به پوشش آب زمین اطلاق كرده‌اند و شامل دریاها، اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها، یخ‌های قطبی و ... می‌شود.

299- یون: ذراتی كه بار الكتریكی مثبت یا منفی دارند. آنیون: یون منفی، كاتیون: یون مثبت.

300- یونیزاسیون: مطالعه در مورد خواص و كیفیت محلول‌های الكترولیت مانند اسیدها، بازها و نمك‌ها. و نیز واكنش شیمیایی بین محلول نمك‌ها، اسیدها و بازها، انجام می‌گیرد. ملكول‌های اسید، باز و نمك وقتی كه در آب حل شوند تمام یا مقداری از آن‌ها به ذرات كوچكی موسوم به یون تجزیه شده و تفكیك می‌شوند. و به دو یون مثبت و منفی تبدیل می‌شوند.

301- یاخته: واحد ساختمانی تمام موجودات زنده، سلول.

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

كد تقویم

چت روم

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس