تبلیغات
علوم دوم راهنمایی

علوم دوم راهنمایی
 
قالب وبلاگ


به وبلاگ سجاد سعیدانژاد خوش امدید 


                     

به نام خداوند جان و خرد               کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای              خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردون سپهر          فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست         نگارنده بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را                   نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه                  که برتر از نام و از جایگاه

سخن هر زین گوهران بگذرد           نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی           همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست    میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی    در اندیشهء سخته کی گنجد او

بدین آلت رای و جان و زبان             ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی     ز گفتار بی کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه           به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود                    ز دانش دل پیر برنا بود

از پرده برتر سخن گاه نیست           ز هستی مر اندیشه را راه نیست


                        


با عرض سلام به شما دوست عزیزامید است از این وبلاگ, نکته ای به علوم شما اضافه شود


                    

ضمنا" حتما"نظر بدین!

                    


[ جمعه 25 آذر 1390 ] [ 01:19 ب.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]

  فصل 14 – تبادل محیط 


ساختمان دستگاه تنفس :

دستگاه تنفس شامل بینی، حلق ،‌حنجره، نای و نایژه و شش است. هر نایژه در داخل شش ،‌انشعابات ریشه مانند زیادی دارد كه نایژك نام دارد. در انتهای هر انشعاب بسیار باریك، یك قسمت حباب مانند بنام كیسه ی هوایی وجود دارد.

 

 

  دم وم بازدم :

عمل تنفس در انسان شامل دو مرحله ی دم و بازدم است. ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها، مرحله دم و خروج آن از شش ها به بیرون مرحله بازدم را تشكیل می دهد.
همه فعالیتهایی كه در بدن شما صورت می گیرند، انرژی می خواهند. این انرژی از سوختن موادی مانند گلوكز و لیپیدها درون سلول ها ایجاد می شود. برای آن كه مولكول های گلوكز و چربی در داخل سلول بسوزند. یعنی به مولكول های كوچكتر تبدیل شوند.
 
لازم است ابتدا با اكسیژن تركیب شوند. به این نوع واكنش ها تنفس می گویند . گاز كربن دی اكسید،‌محصول همیشگی تنفس است. تأمین اكسیژن لازم برای كار سلول ها و دفع گاز كربن دی اكسید حاصل از آن ها، وظیفه ی دستگاه تنفس است.
  

 

  مقایسه كنید : 
1 – هوای دم و بازدم چه تفاوت هایی دارند؟
2 – مولكول اكسیژن
 O2 و كربن دی اكسید CO2 است. به نظر شما كربن (C) از كجا به اكسیژن اضافه شده است؟

- در هوای دم مقدار اكسیژن بیشتر است اما در بازدم مقدار كربن دی اكسید زیاد است - از شكسته شدن مولكول ،‌گلوكز در سلول كربن آزاد شده و در هنگام سوختن با اكسیژن تركیب می شود. گلوكز + اكسیژن ---> كربن دی اكسید+ آب

گاز

دم

بازدم

اكسیژن

21 درصد

17 درصد

نیتروژن

79 درصد

79 درصد

كربن دی اكسید

كم تر از 1/0 درصد

4 درصد

 

 

  آزمایش كنید ، اثبات وجود كربن دی اكمسید در هوای بازدم :
1 – مقداری آهك را در آب حل كرده و با كاغذ صافی آن را كاملاً صاف كنید.
2 – آب آهك را در شیشه ای بریزید و به وسیله یك نی نوشابه، چند ثانیه در آن بدمید؟
چه تغییری در محلول آب آهك صورت می گیرد؟
از كجا بفهمیم كه این تغییرمربوط به وجود كربن دی اكسید هوای بازدم است؟

- آب آهك كدر می شود
- از آنجا كه با وارد كردن هوای معمولی با یك تلمبه به داخل آب سطح آن كدر نمی شود.
  

 

  جریان هوا از بینی تا نایژه :

شما هوا را از راه بینی وارد شش های خود می كنید. این هوا ممكن است سرد، خشك و یا دارای ذرات غبار باشد. فضای داخلی بینی این هوا را گرم، مرطوب و تصفیه می كند . 
هوا پس از عبور از راه حلق وارد نای می شود . قطر نای ...مساوی است ولی نای به علت وجود غضروف در دیواره آن همیشه باز است. سطح داخلی نای دارای سلول هایی است كه مژك های كوتاه و فراوانی در سطح خود دارند. غده هایی كه در این دیواره وجود دارند. ماده مخاطی ترشح می كنند. این ماده و مژك ها ،‌ذرات ریزتر موجود در هوای دم را جذب می كنند و آن ها را به سمت بیرون می فرستند. بدین ترتیب هوای پاكیزه و مرطوب از راه نای وارد نایژه ها می شود. در افراد سیگاری،‌این مژك ها و غده های ترشح كننده مخاط كم كم از كار می افتند. بنابراین چنین افرادی برای خارج كردن ذرات موجود در دود سیگار،‌دچار مشكل می شوند واغلب سرفه می كنند.


 

 

  جریان هوا در شش ها :

كیسه های هوایی دیواره های نازكی دارند كه فقط یك لایه با سلول های پهن با قطر اندك دارند. اطراف كیسه های هوایی را مویرگ های خونی زیادی فراگرفته اند. دیواره ی كیسه ی هوایی و این مویرگ ها ، محل مناسبی برای نفوذ اكسیژن از شش ها به خون و برعكس عبور كربن دی اكسید از خون به شش هاست.
علت تبادل گازها،‌تفاوت در مقدار آن ها ، درون شش و خون است كه باعث ایجاد پدیده ی انتشار می شود. خونی كه به اطراف كیسه های هوایی می رود، اكسیژن كمی دارد. اما كربن دی اكسید حاصل از فعالیت سلول ها را به همراه آورده است. در عوض هوای دم دارای اكسیژن زیاد و كربن دی اكسید اندك است. این دو گاز می توانند از دیواره های نازك سلولی كیسه های هوایی به كربن دی اكسید اندك است.
این دو گاز می توانند از دیواره های نازك سلولی كیسه های هوایی به آسانی عبور كنند و با یكدیگر مبادله شوند. در نتیجه،‌خونی كه اكسیژن زیاد گرفته است به قلب باز می گردد تا در همه ی بدن توزیع شود یعنی به كنار سلول ها برسد.  

برای دیدن ادامه متن روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

[ جمعه 25 آذر 1390 ] [ 11:25 ق.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]

  فصل 13 – گردش مواد

برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

[ جمعه 25 آذر 1390 ] [ 11:20 ق.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]

 فصل 12 – خون و ایمنی

برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

[ جمعه 25 آذر 1390 ] [ 11:20 ق.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]

  فصل 11 – گوارش

برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

[ جمعه 25 آذر 1390 ] [ 11:19 ق.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]

 فصل 10 – غذا و سلامتی

برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

[ جمعه 25 آذر 1390 ] [ 11:17 ق.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]

فصل 9 – انسان موجودی زنده : ساختمان سلول


برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

[ جمعه 25 آذر 1390 ] [ 11:14 ق.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]

فصل 8 هوازدگی

برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

[ جمعه 8 بهمن 1389 ] [ 02:30 ب.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]
نظرات

 فصل 7 كاربرد سنگ ها و كانی ها

برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنید

 


ادامه مطلب

[ سه شنبه 5 بهمن 1389 ] [ 08:42 ب.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]
نظرات

فصل 6  مواد سازنده ی سنگ كره

برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 30 دی 1389 ] [ 07:21 ب.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]
نظرات

فصل5 ساختار زمین

برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

[ دوشنبه 6 دی 1389 ] [ 05:18 ب.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]
نظرات

فصل 4 : گرما چیست؟


برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنیدادامه مطلب

[ سه شنبه 30 آذر 1389 ] [ 03:18 ب.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]
نظرات

موج


برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنیدادامه مطلب

[ جمعه 26 آذر 1389 ] [ 07:03 ب.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]
نظرات

نور رنگ بینایی

برای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنیدادامه مطلب

[ جمعه 26 آذر 1389 ] [ 06:53 ب.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]
نظرات

ماده و تغییرات انبرای دیدن مطالب

روی ادامه مطلب کلیک کنیدادامه مطلب

[ جمعه 26 آذر 1389 ] [ 06:49 ب.ظ ] [ سجاد سعیدانژاد ]
نظرات
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

كد تقویم

چت روم

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس